Monday, October 13, 2014

Kertas 2 Soalan No. 2

1.       Terangkan kebaikan kaedah biologi berbanding kaedah kimia untuk mengawal perosak tanaman
2.     Terangkan kebaikan pembiakan aseks berbanding seks bagi tanaman
3.     Kebaikan konsentrat berbanding foraj
4.     Menganalisis data

5.     Membandingbeza data belanjawan  dengan data sebenar dari rekod kewangan


Saturday, October 11, 2014

Dioalog Prestasi Sains Pertanian 2014
10 Oktober  2014
Hari Jumaat
8.30 -4.30 ptg.
di Unit Latihan PPD Hulu Selangor